Političke stranke

HDZ – Hrvatska demokratska zajednica
predsjednik OO HDZ-a: Marko Bićanić, 099 2121 973


HSS – Hrvatska seljačka stranka
predsjednik OO HSS-a: Ivan Matovina, 098 9929 152
zamjenici: Zvonko Conjar, Mate Špehar
tajnica: Đurđica Špehar
blagajnik: Milan Matovina
– osnovana 21.02.2009.


HSU – Hrvatska stranka umirovljenika
predsjednik OO HSU-a: Zvonko Kovačić, 098 9681 724


SDSS – Samostalna demokratska srpska stranka
predsjednik OO SDSS-a: Nikola Grba