Proračun 2023.

Izvještaj o polugodišnjem izvršenju Proračuna


I. izmjene i dopune Proračuna