Prostorni plan

 

TEKSTUALNI DIO: 

 

GRAFIČKI DIO: 

 

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE SABORSKO

 

PROČIŠĆENI GRAFIČKI DIO


 

PROČIŠĆENI GRAFIČKI DIO

 

26.10.2016.