Objedinjeni popis poveznica na registre ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koje je Uprava za sustav javne nabave zaprimila da 31. ožujka 2013. godine dostupan je na http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=3940.


2016.


2014.