Temeljem članka 28. st.2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 120/16, 114/22) i članka 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020) Općina Saborsko, Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, objavljuje u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH).


Objedinjeni popis poveznica na registre ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma koje je Uprava za sustav javne nabave zaprimila da 31. ožujka 2013. godine dostupan je na http://www.javnanabava.hr/default.aspx?id=3940.


2023.


2016.


2014.