Rječica ima dva izvora, Veliko i Malo vrelo ispod Male Kapele. Veliko vrelo nalazi se na 540 metara nadmorske visine, oko 3 kilometra jugozapadno od naselja Saborsko. Nakon oko 2 kilometra toka s lijeve strane utječe pritok iz Malog vrela. Malo vrelo (ili Kebino vrelo) nalazi se na 480 metara nadmorske visine, oko 300 metara ispod pruge Zagreb – Split. Duljina toka od Malog vrela do ušća u glavni tok rijeke je 700 metara.

Jesenica je krška ponornica. Duljina toka od Velikog vrela do mjesta poniranja je oko 6,5 kilometara. Donji dio rječice (oko 1 km) ljeti presuši. U gornjem toku teče dolinom kroz crnogoricom obraslo gorje. Prosječna dubina korita je 1,5 metar. U donjem toku to je ravničarska rijeka s dubinom i do 5 metara. Prosječna širina rijeke je oko 10 metara, iako je na nekim mjestima široka i do 50 metara.

Tok završava poniranjem kod zaseoka Potpolje na 467 metara nadmorske visine. Nakon 12-13 kilometara podzemnog toka, rječica izvire kod sela Slušnica nedaleko Slunja. Odatle nastavlja tok pod imenom Slunjčica te u Rastokama utječe u Koranu.

Lička Jesenica je vrlo čista i pitka uzduž cijeloga toka. Prema rezultatima laboratorijskih ispitivanja, koja je 2006. godine izvršio Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije uzorkovanjem vode na kraju toka ispod zaseoka Potpolje, spada u prvu kategoriju vodotoka obzirom na čistoću vode!

Na izvoru Malo vrelo nalazi se i vodocrpilište vodovodne mreže, za naselja Lička Jesenica, Begovac i Blata, koje je izgrađeno 1979. godine. Vodovod je izgrađen samodoprinosom i radom mještana ovih naselja i manjim dijelom uz novčanu pomoć općine Ogulin.

Lička Jesenica bogata je slatkovodnom ribom kalifornijskom pastrvom, koja također svjedoči o izuzetno čistim i brzim vodama ove rječice. Ribolov je dozvoljen na većem dijelu toka osim u vrijeme lovostaja, a dozvole, kako dnevne i mjesečne, tako i one godišnje mogu se nabaviti kod Ribolovne udruge Saborsko.

Nekada je Jesenica bila bogata i riječnim rakovima. Do 1980-ih godina mogli su se vidjeti i na kraju njezinog toka, dok danas manji broj račića obitava u gornjem toku rijeke.