30.10.2023. 

Javno savjetovanje o Odluci o izmjeni Odluke o porezima


30.10.2023. 

Javno savjetovanje o Odluci o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu


16.10.2023. 

Javno savjetovanje  – dostava prijedloga za izradu proračuna Općine Saborsko za 2024. 


23.08.2023. 

Javni uvid u prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Saborsko


23.08.2023. 

Javno savjetovanje – Prijedlog Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti na području Općine Saborsko


10.07.2023. 

Javno savjetovanje – Nacrt prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Saborsko za 2023. godinu


2.12.2022. 

Javno savjetovanje – Pravilnik o pravilima, uvjetima i postupcima javne nabave


23.11.2022. 

Javno savjetovanje – Odluka o visini grobnih naknada i usluga


23.11.2022. 

Javno savjetovanje – Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja otpada 


23.11.2022. 

Javno savjetovanje – Odluka o socijalnoj skrbi na području općine Saborsko


17.11.2022. 

Javno savjetovanje 


01.11.2022. 

Javno savjetovanje – plan Proračuna


28.10.2022. 

Javno savjetovanje – odluka o lokalnim porezima


26.07.2022. 

Nacrt Odluke o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Saborsko


19.07.2022. 

Nacrt prijedloga I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Saborsko za 2022. godinu


10.03.2022.

Javno savjetovanje o Odluci o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi


Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Saborsko za 2022.


Poziv građanima Općine Saborsko za sudjelovanje u kreiranju proračuna za 2022. godinu


Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Saborsko


I. izmjene i dopune proračuna 2021. 


Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Saborsko


Javno savjetovanje o Programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH

 

 


Poziv građanima Općine Saborsko za sudjelovanje u kreiranju proračuna za 2021. godinu

 

 


I. rebalans proračuna za 2019.

 

 


Odluka o komunalnom redu

 

 


Paušalni porez

 

 


Plan proračuna

Javno savjetovanje – Prijedlog Plana Proračuna za 2019. – poziv na sudjelovanje

 

 


Odluka o komunalnom doprinosu

 

 


Odluka o komunalnoj naknadi

 

 


Poziv na javno savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade Općine Saborsko