JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL


Službenici:

  • Sanja Špehar, v.d. pročelnice, kontakt: 047-571-195
  • Martina Božičević, viši stručni suradnik za financije,gospodarstvo i pisanje projekata, kontakt: 047-801-602 (na zamjeni Helena Matijašić)
  • Marija Hodak, referent za komunalne poslove, kontakt: 047-571-197
  • Mile Conjar,komunalni redar, mob. 099-380-4797

e-mail: opcina-saborsko1@ka.htnet.hr

Radno vrijeme: 7-15 h

Radno vrijeme sa strankama: radnim danom od 8-13 h