BRANITELJSKA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PODKAPELA

 • Puni naziv: BRANITELJSKA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PODKAPELA
 • Sjedište/adresa: Saborsko, Lička Jasenica 15
 • Temeljni kapital/ukupan iznos članskih uloga: 7.000,00 kuna
 • Pravni oblik: zadruga

Predmet poslovanja/djelatnosti

 • Poljoprivredna djelatnost
 • Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
 • Poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
 • Ekološka proizvodnja
 • Prerada ekološke hrane
 • Prerada ekološke hrane za životinje
 • Uvoz ekoloških proizvoda
 • Stručna kontrola nad ekološkom proizvodnjom
 • Proizvodnja sjemena
 • Dorada sjemena
 • Pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
 • Stavljanje na tržište sjemena
 • Proizvodnja sadnog materijala
 • Pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala
 • Stavljanje na tržište sadnog materijala
 • Uvoz sadnog materijala
 • Proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
 • Oplođivanje domaćih životinja
 • Trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom
 • Prozvodnja gnojiva i poboljšivača tla
 • Promet gnojivima i poboljšivačima tla
 • Proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)
 • Proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
 • Destilacija promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina
 • Proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina
 • Proizvodnja hrane i pića
 • Gospodarenje šumama
 • Proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz šumskog reprodukcijskog materijala
 • Proizvodnja, stavljanje na tržište ili uvoz božićnih drvaca
 • Gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
 • Gospodarenje lovištem i divljači
 • Održavanje javnih površina
 • Održavanje nerazvrstanih cesta
 • Kupnja i prodaja robe
 • Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • Zastupanje inozemnih tvrtki
 • Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • Djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
 • Prijevoz za vlastite potrebe
 • Skladištenje robe
 • Djelatnosti pakiranja
 • Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 • Pružanje usluga smještaja
 • Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
 • Turističke usluge u nautičkom turizmu
 • Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 • Ostale turističke usluge
 • Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
 • Poslovanje nekretninama
 • Računovodstveni poslovi

Osobe ovlaštene za zastupanje

 • Đorđe Momčilović
 • Blata, Blata 12
 • – upravitelj zadruge
 • – zastupa pojedinačno i samostalno

Nadzorni/upravni odbor

 • Bogdan Vezma, Zagreb, Mrazovićeva 2 – predsjednik nadzornog odbora
 • Josip Brkić, Velika Buna, Turopoljsko posavskog odreda 15 – zamjenik predsjednika nadzornog odbora
 • Ivica Hodak, Saborsko, Funtana 19 – član nadzornog odbora

Pravni odnosi

 • Temeljni akt: Ugovor o osnivanju zadruge od 28.3.2011.
 • Statut: Pravila zadruge donesena na osnivačkoj skupštini 28.3.2011.