Zaštita osobnih podataka

Zakonom o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine» broj 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12- pročišćeni tekst) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Zaštita osobnih podataka u Republici Hrvatskoj osigurana je svakoj fizičkoj osobi bez obzira na državljanstvo i prebivalište te neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

Temeljem članka 18.a Zakona, Općina Saborsko kao voditelj zbirke osobnih podataka dužna je imenovati službenika za zaštitu osobnih podataka.


Službenik za zaštitu osobnih podataka Općine Saborsko:

Martina Božičević Badanjak, mag.oec.,

Adresa i mjesto rada: Općina Saborsko, Senj 44, Saborsko

Telefon: 047/801-602

e-pošta: opcina-saborsko1@ka.t-com.hr