[su_list icon=”icon: files-o” icon_color=”#366334″]

Za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

2018.


 

Za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

2017.


 

Za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

2016.


 

Za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

2015.


  • PR-RAS – VP 151 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
  • BILANCA – stanje na dan 31. prosinca 2015. godine
  • OBVEZE – (VP 159) IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA
  • RAS FUNKCIJSKI – VP 154 IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI
  • PVRIO – IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

[/su_list]