U Saborskom radi ambulanta, u kojoj je zaposlen jedan liječnik opće prakse i medicinski tehničar, a dva dana u tjednu u ambulantu dolazi stomatolog i to srijeda prijepodne i četvrtak popodne. Ambulanta u Saborskom je u sklopu Doma zdravlja Ogulin.


DOM ZDRAVLJA OGULIN

Ordinacija opće prakse Saborsko, centar 94

  • tel. 047 571 199
  • Liječnica: dr.Senija Bilić
  • Medicinskan sestra: Đurđica Špehar

 

Radno vrijeme:

  • Ponedjeljak , srijeda: popodne   13-20,30 h
  • Utorak, četvrtak, petak:  ujutro 7-14,30 h
  • Prva subota u mjesecu je radna u vremenu od 7-13 h.

 

Stomatolog:

  • Srijeda:  popodne  od 13-20,30 h
  • Četvrtak: ujutro 7-14,30 h

 

Za hitne slučajeve nazvati HMP (Hitnu medicinsku pomoć) u Josipdolu 047 581 640 ili 112 centar za obavješćivanje. DUZS (Državnu upravu za zaštitu i spašavanje)