Znamenitosti

Hram Svetog Proroka Ilije u Ličkoj Jesenici

Znamenitosti općine Saborsko čine kulturno-povijesni spomenici i njezine prirodne vrijednosti. Među kulturno-povijesnim spomenicima ističu se crkve u Saborskom – suvremena župna crkva Svetog Ivana Nepomuka i novoobnovljena kapela Rođenja Blažene Djevice Marije, te hram Svetog Proroka Ilije u Ličkoj Jesenici. Spomeničku vrijednost ima i “Lugarnica”, zgrada šumarije u Čorkovoj uvali.

Najznačanija prirodna znamenitost općine Saborsko predivna je gorska dolina Čorkova uvala, koja se nalazi na području Nacionalnog parka Plitvička jezera. Čorkovu uvalu rese prašuma stoljetnih stabala bukve i jele, gorske livade, potoci i vrela te bogatstvo životinjskog svijeta. Prirodnu osobitost čini jezero Begovac – Blata, jedno od rijetkih jezera estavela u svijetu. Posebnost je i rječica ponornica Lička Jesenica.